• เฟสบุ๊ค
  • เชื่อมโยงใน
  • ทวิตเตอร์
  • ยูทูบ
แบนเนอร์หน้า

วัสดุคอมโพสิต

  • เครื่องตัดซีเอ็นซีวัสดุคอมโพสิต

    เครื่องตัดซีเอ็นซีวัสดุคอมโพสิต

    เนื่องจากวัสดุคอมโพสิตมีความเฉพาะเจาะจงและเปลี่ยนรูปได้ง่าย ต้นทุนวัสดุจึงสูงในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาว่าข้อมูลของชิ้นส่วนวัสดุส่วนใหญ่เป็นรูปทรงพิเศษ การตัดไดคัทแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุคอมโพสิตในปัจจุบันได้ด้วยอัตราการใช้วัสดุที่สูง ประสิทธิภาพการตัดที่สูง และความต้องการวัสดุที่ไม่เปลี่ยนรูปสูง องค์กรต่างๆ จึงต้องการโซลูชันใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้