• เฟสบุ๊ค
  • เชื่อมโยงใน
  • ทวิตเตอร์
  • ยูทูบ
แบนเนอร์หน้า

ปะเก็น

  • เครื่องตัดดิจิตอลปะเก็น

    เครื่องตัดดิจิตอลปะเก็น

    วัสดุที่ไม่ใช่โลหะในวัสดุปะเก็นเป็นวัสดุอ่อนทั่วไป และมีรูปร่างเป็นวงกลมเป็นหลักการตัดด้วยมือทำได้ยาก และผลผลิตต่ำเพื่อปรับปรุงปริมาณและคุณภาพการผลิต จำเป็นต้องแนะนำอุปกรณ์ตัดอัตโนมัติ