• เฟสบุ๊ค
 • เชื่อมโยงใน
 • ทวิตเตอร์
 • ยูทูบ
แบนเนอร์หน้า

โมดูล

 • โมดูลระบบตัดดิจิตอล

  โมดูลระบบตัดดิจิตอล

  · เซอร์โวมอเตอร์ไดรฟ์

  · เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งเครื่องมือ 40 มม

  · รางเลื่อนและตัวเลื่อน PMI

  · ระยะพิทช์ของสกรู 0.2 มม

  · ช่วงชัก 80 มม

  · ไฟแสดงสถานะสีแดง (ตัวเลือก 5V/24V)

  · ลิมิตสวิตช์ 24V (NPN/PNP)